1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

CRP- C reaktivny proteín

CRP alebo C-reaktívny protein je bielkovina normálne sa nachchádzajúca v krvi, ktorej funkcia nie je úplne jasná. Medicínske  využitie prítomnosti tejto bielkoviny v krvi je hlavne na diagnostiku a hodnotenie stavu zápalu v tele.


História CRP

CRP bol objavený už v roku 1930, ale až v 90. rokoch minulého storočia sa začal vyšetrovať jednak v súvislosti so zápalom, ale aj v súvislosti s ochoreniami srdcovo-cievnymi.

späť na začiatok


Čo je CRP

C-rekatívny protein je bielkovina úzko spätá so zápalom. Hovorí sa jej aj bielkovina akútnej fázy zápalu.

 • Pri bakteriálnych zápaloch sa jej hodnoty zvyšujú už o 6 hodín po vstupe infekcie do organizmu. CRP je signálom, že niečo sa v organizme deje. Je to zložka vrodenej imunitnej odpovede.
 • Vyšetrovanie CRP sa používa nielen pri diagnostike akútneho zápalu ale aj na sledovanie účinku  antibiotickej liečby.

späť na začiatok


Kedy robíme odber CRP

 • Ak chceme odlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej.
 • Ak má dieťa zápal a chceme zistiť jeh závažnosť. Čím vyššie CRP, tým je zápal závažnejší.
 • Ak chceme zsitiť účinnosť liečby robíme opakovaný odber počas liečby alebo po liečbe.

späť na začiatok


Normálne hodnoty CRP

 Normálne hodnoty  sú do 10mg/l u dospelých, u detí je hranica  do 5mg/l. Hodnota závísí aj od prístroja, ktorým sa vyšetrenie robí.

späť na začiatok


Ako sa vyšetruje CRP

 CRP sa dá zistiť jedine vyšetrením krvi.

 • Odber zo žíly. Donedávna to bol jediný spôsob vyšetrenia. Aj dnes sa tento spôsob široko využíva hlavne u pacientov na lôžku, ale aj u deti v ambulanciách, ak je potrebný väčší odber na vyšetrenie viacerých krvných parametrov.
 • Odber z prsta. Prednosti tejto metódy sú, že je rovnako presná ako vyšetrenie zo žilovej krvi, je to menej stresujúci spôsob pre dieťa a výsledok je možné získať za niekoľko minút.

späť na začiatok


O čom svedčia zvýšené hodnoty CRP

 • Zvýšené hodoty CRP u detí  svedčia o zápalovom procese v organizme.
 • Zo všetkých mikróbov najviac zvyšujú CRP baktérie, menej mykobaktérie a plesne.
 • Pri vírusových ochoreniach môže byť CRP zvýšené len mierne. 
 • V začiatku zápalu odráža zápal CRP lepšie ako počet bielych krviniek a sedimentácia krvi, ktoré pri zápale stúpajú až neskôr.
 • Pretrvávajúce zvýšené hodnoty CRP môžu svedčiť pre autoimúnne ochorenie, napr. vaskulitída -zápal ciev, systémový lupus, zápal kĺbov, Crohnovu chorobu. Vysoké CRP je pri srdcovom infarkte.

späť na začiatok


Orientačný návod na posudzovanie hodnôt CRP

 Návod na interpretáciu výsledkov pri infekciách dýchacieho traktu v závislosti od dĺžky trvania choroby dospelý a staršie deti

dĺžka trvania choroby CRP < 25 mg/l CRP 25-50 mg/l CRP > 50 mg/l
< 1 deň žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB
1-7 dní neposkytnite ATB žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB
> 7 dní žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB

 malé deti (do 6 rokov)

dĺžka trvania choroby CRP < 10 mg/l CRP 10-25 mg/l CRP > 25 mg/l
< 1 deň žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB
1-7 dní neposkytnite ATB žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB
> 7 dní žiadna jednoznačná indikácia nasaďte ATB nasaďte ATB

 

Tabuľka -zdroj:   http://www.eurolambda.sk/pdf/ambulant/CRP_v_ambulancii.pdf

späť na začiatok