1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Alfafetoprotein v tehotenstve

Alfafetoprotein ( AFP, alfa-1-fetoprotein) je bielkovina, ktorá do krvi tehotnej ženy prechádza z plodu. Na základe hodnoty alfafetoproteinu v krvi ženy je možné uvažovať o odchýlke vo vývoji plodu.

Fetus = plod, protein = bielkovina


Čo je alfafetoproteín

AFP je bielkovina, ktorá sa  vyskytuje u dospelého zdravého človeka v malom množstve. Funkcia alfafetoproteínu nie je jasná, predpokladá sa, že sa zúčastňuje prenosu niektorých látok v krvi. Vyššie hladiny alfafetoproteinu u dospelého človeka môžu svedčiť pre nádorové ochorenie hlavne pečene.

Úplne odlišné vnímanie je pri abnormálnych hodnotách u tehotnej ženy.

späť na začiatok


Kde sa tvorí alfafetoproteín

  • Alafafetoprotein sa začína tvoriť už v žĺtkovom vaku, to znamená asi 10 dní po oplodnení.
  • Od 10.týždňa tehotenstva sa tvorí v pečeni plodu. Hodnoty AFP v tomto období sú vysoké, predpokladá sa, že nahrádza funkciu iných bielkovín.

späť na začiatok


Normálne hodnoty alfafetoproteínu

Hodnoty AFP sa zvyšujú od 14. týždňa tehotenstva, kedy dosahujú koncentráciu až 3g/l.  Od 21. týždňa tehotenstva jeho tvorba postupne klesá, po pôrode sa nachádza v rozmedzí 5-2000mg/, priemerne 80mg/l.

U dvojročného dieťaťa sú hodnoty približne také ako u dospelých.

U tehotnej ženy hodnoty závisia od týždňa tehotenstva, výsledok sa hodnotí podľa tabuliek, kde sú príslušné hodnoty uvedené.

späť na začiatok


Kedy a ako sa vyšetruje AFP u tehotných žien

 AFP prechádza cez placentu do krvi matky. Počas tehotenstva je dôležitým ukazovateľom normálneho priebehu tehotenstva. Vyšetrenie alfafetoproteinu u tehotnej patrí k základným vyšetreniam v tehotenstve, viac Vyšetrenia v tehotenstve.

  • AFP sa vyšetruje v krvi tehotnej ženy  v 16. až 20.  týždni tehotenstva.

Čo, ak sa hodnoty alfafetoproteinu  líšia od normy

V prípade odchýlky od normy  gynekológ buď zopakuje vyšetrenie alebo navrhne amniocentézu.

Amniocentéza je odber plodovej vody cez stenu brušnú a stenu maternice, viac Amniocentéza. Plodová voda sa vyšetruje jednak geneticky, kde sa určí pohlavie a zároveň sa urobí genetické vyšetrenie buniek plodu, ktoré sa v plodovej vode nachádzajú a tiež sa vyšetruje AFP a tehotenské hormóny.

Je potrebné podotknúť, že falošne pozitívne výsledky nie sú zriedkavé. To znamená, že výsledky majú odchýlku od normy, pričom vývoj dieťaťa nie je narušený. Netýka sa to genetického vyšetrenia. Tam sú výsledky presné.

späť na začiatok


Zvýšené hodnoty alfafetoproteínu

Hodnoty AFP, ktoré sú 2,5 krát vyššie ako norma pre daný týždeň tehotenstva, môžu svedčiť pre rázštep neurálnej trubice. Je to defekt chrbtice s defektom nervovej trubice(miechy), následkom ktorého je prítomné ochrnutie dolných končatín, neudržanie moču a stolice. V strednej Európe sa toto ochorenie vyskytuje u 1-2 z 1000 novorodencov.

späť na začiatok


Nízke hodnoty alfafetproteínu

Nízke hodnoty AFP svedčia pre genetické ochorenie známe pod názvom Downov syndróm. Viac Downov syndróm.

V druhej tretine tehotenstva je pri tejto poruche okrem nízkych hodnôt AFP  znížený aj ďalší tehotenský hormón- estriol, pričom hCG je výrazne vyšší (hCG -hormón prítomný u tehotných žien).

Pri nízkych hodnotách je indikovaná amniocentéza a dôkladné usg vyšetrenie. Podozrenie na tento syndróm sa môže vyjadriť aj pri dôkladnom ultrazvukovom vyšetrení skúseným sonografistom. Definitívne potvrdenie diagnózy je však možné len vyšetrením buniek plodu v plodovej vode, teda je nutná amnicoentéza.

späť na začiatok