1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Parvovírusová infekcia v tehotenstve

Parvovírus patrí k malým vírusom, ktorý vyvoláva infekcie na celom svete. Špecifické protilátky, ktoré svedčia  o prekonaní infekcie má až polovica deti už v 15-tich rokoch. U detí sa táto infekcia prejavuje typickým spôsobom a volá sa aj Piata choroba.

S vekom premorenosť stúpa. U nás najznámejší je parvoírus B19.


Kedy sa vyskytuje parvovírusová infekcia

Väčšinou v zime a na jar. Typické sú malé epidémie, opakujúce sa v niekoľkoročných intervaloch.

späť na začiatok


Prenos vírusu

Kvapôčkovou cestou (rozprávanie, kýchanie, kašeľ, sliny), ale aj transfúziou krvi, pri trnasplantácii.

späť na začiatok


Priebeh infekcie

Väčšina infekcií u zdravých ľudí prebieha bez príznakov.

Môže sa prejaviť ako bežné prechladnutie, alebo len únava, bolesti kĺbov.

Môže prebiehať aj s výraznými príznakmi ako piata choroba.

Po prekonaní ochorenia vzniká dlhodobá imunita.

späť na začiatok


Priebeh infekcie u tehotnej ženy

Aj keď infekcia prebehne bez príznakovo, môže viesť k poruchám vývoja plodu.

Až u 30% tehotných s touto infekciou dochádza k prenosu infekcie na plod.

Infekcia v prvých mesiacoch môže viesť k potratu.

Infekcia v neskorších mesiacoch tehotenstva môže viesť k odumretiu plodu alebo k závažnému poškodeniu plodu. Avšak k tomuto dochádza len v 5-9% infikovaných plodov.

Ako dochádza k infekcii plodu

K poškodeniu plodu dochádza prechodom vírusu do plodových obalov a organizmu plodu.

Parvovírus napadá nezrelé bunky, z ktorých sa tvoria červené krvinky. Môže dôjsť k ťažkej anémii. Červené krvinky prenášajú kyslík. Ak je ich výrazný nedostatok, plod trpí nedostatkom kyslíka, čo môže viesť k poškodeniu orgánov. Ak je anémia výrazná, dochádza až k zlyhaniu srdca. Plod sa často rodí s diagnózou hydrops. Viac Hydrops plodu a novorodenca.

späť na začiatok


Laboratórne príznaky

Vírus napadá predchodcov červených krviniek, ktoré poškodzuje, preto počas infekcie alebo po sa môže vyskytnúť závažná anémia - chudokrvnosť.

späť na začiatok


Vyšetrenia

V krvi tehotnej ženy je možné vyšetriť protilátky typu IgG, IgM, alebo priamy dôkaz vírusu. Neznamená však, že ak je vyšetrenie pozitívne, že je plod priamo ohrozený.

Ak infekcia prechádza placentou na plod, je možné vírus zistiť aj v plodovej vode.

späť na začiatok


Liečba

Väčšina žien nevyžaduje liečbu.

V tehotenstve vždy platí, že každé nachladnutie alebo každý príznak infekcie je potrebné brať vážnejšie a primerane prispôsobiť životosprávu.

späť na začiatok