1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Rastové grafy

Rastové grafy slúžia na sledovanie rastu detí. Sledovanie rastu detí môže včas odhaliť rôzne poruchy. Pre zhodnotenie rastu existujú grafy, na ktorých môžete zistiť, či rast vašho dieťaťa je primeraný, alebo vykazuje určité odchýlky od normy.


Pravidlené sledovanie a zaznamenávanie rastu dieťaťa je dobrou pomôckou pre zhodnotenie celkového rastu a vývoja. Na zhodnotenie rastu a zistenia odchyliek sú vypracované grafy, kde je možné zsitiť odchýlku výšky, hmotnosti alebo obvodu hlavy od normy.

Na vodorovnej priamke je daný vek dieťaťa, na zvislej priamke hodnota (buď výšky alebo hmotnosti), ktorá zodpovedá veku. 

Graf č.1: Výška a hmotnosť v závislosti od veku - Chlapci

Rast a vyvoj dietata

 

späť na začiatok


Graf č2: výška a hmotnosť v závislosti od veku - Dievčatá

Rast a vyvoj

 

späť na začiatok


Graf č.3: Obvod hlavy

Rast a vyvoj

späť na začiatok


Graf č.4: Hmotnosť detí do 1 roku v závislosti od veku

rast a vyvoj

späť na začiatok