1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 18952
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8713
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 19709
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 37835
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 18059
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 16864
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 29662
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 64255
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 16294
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 30802
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 21274
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 34992
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 23190
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 37952
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 28336
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 23748
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 38477
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 24755
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 16509