1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Choré Dieťa - Choroby novorodenca

Hydrops plodu a novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 19102
Plienková dermatitída Autor: MUDr. Monika Antošová 8759
Soor (žabka) u novorodencov Autor: MUDr. Monika Antošová 19927
Hydrocephalus Autor: MUDr. Monika Antošová 38221
Anémia nedonosených detí Autor: MUDr. Monika Antošová 18204
Apnoe nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 16959
Aspirácia mekónia Autor: MUDr. Monika Antošová 29856
Bilirubín u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 65255
Bronchopulmonálna dysplazia Autor: MUDr. Monika Antošová 16367
Fetálny alkoholový syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 30967
Nekrotizujúca enterokolitída Autor: MUDr. Monika Antošová 21417
Krvácanie do mozgu Autor: MUDr. Monika Antošová 35232
Retinopatia nedonosených Autor: MUDr. Monika Antošová 23314
Sepsa u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 38185
Rh faktor a žltačka novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 28502
Syndróm dychovej tiesne Autor: MUDr. Monika Antošová 23885
Včasný asfyktický syndróm Autor: MUDr. Monika Antošová 38700
Žltačky u novorodenca Autor: MUDr. Monika Antošová 24937
Žltačka pri nezhode krvných skupín Autor: MUDr. Monika Antošová 16644