1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Sladké chrasty (Impetigo)

  Sladké chrasty - Impetigo vulgaris

Sladké chrasty, odborne impetigo, je infekčné kožné ochorenie, vyskytujúce sa hlavne u malých detí v kolektívných zariadeniach, ale aj u väčšich deti a dospelých napríklad pri kontaktných športoch.


Výskyt sladkých chrást

Vyskytuje sa u deti:

 • so zníženou odolnosťou kože
 • pri poraneniach kože, u detí stačia aj škrabance
 • u deti podvýživených
 • liečených na cukrovku alebo  liekmi znižujúcimi imunitu
 • pri zanedbanej hygiene

späť na začiatok


Príčina sladkých chrást

Impetigo je infekcia bakteriálneho pôvodu. Najčastejšie ju spôsobuje zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus) alebo Streptokok (Streptococcu pyogenes).

späť na začiatok


Zdroj nákazy a prenos sladkých chrást

Zdrojom je chorý človek, buď s prejavmi kožnými, ale aj napr.  človek so streptokokovou angínou. Nákaza sa prenáša hlavne priamym kontaktom,  spoločným uterákom, hračkami, vodou. Inkubačná doba je 1 – 3 dní.

 späť na začiatok


Príznaky sladkých chrást

Ochorenie začína ako červený fliačik, na ktorom sa tvoria pľuzgieriky. Sú drobné, zvyčajne na husto uložené  na jednom mieste, naplnené čírou tekutinou. Pľuzgieriky praskajú a na ich povrch presakuje tkanivový mok, ktorý po zaschnutí vytvára medovožlté chrasty. Z toho pochádza aj ľudový názov sladké chrasty. Ložisko a okolie svrbí, deti si chrasty pri škriabaní strhávajú, prenášajú infekciu na iné častí tela a tým sa ložiská  rýchlo šíria.

Najčastejšie sa vyskytujú v tvárovej časti, okolo nosa, úst, krku, menej často vo vlasatej časti, na rukách. Môžu sa rozšíriť na celé telo. Môže byť zvýšená teplota, zväčšené lymfatické uzliny najbližšie k postihnutému miestu. Pri zníženej imunite alebo neskorej liečbe môže postihovať aj veľké plochy kože.

späť na začiatok


Diagnóza sladkých chrást

Stanovenie diagnózy nie je ťažké, vzhľad ložísk je typický. Pri diagnostike je dôležité urobiť kultivačné vyšetrenie z ložísk (odobrať výter), na zistenie pôvodcu ochorenia. Na základe toho je možné správne liečiť dieťa.

späť na začiatok


Liečba sladkých chrást

V liečbe sa používajú antibiotiká lokálne vo forme mastí a pri veľkom náleze aj antibiotiká celkovo. Antibiotiká nie je vhodné vysadiť predčasne jednak kvôli kožnému nálezu ale pri streptokokovej infekcii aj kvôli prevencii komplikácií (reumatická horúčka, ochorenie obličiek).

späť na začiato


Čo je potrebné urobiť, ak vaše dieťa má sladké chrasty

 • Ošetrujte postihnuté miesta predpísanou masťou pravidelne.
 • Nedovoľte dieťaťu strhávať si chrasty.
 • Strihajte dieťaťu nechty nakrátko.
 • Dbajte na to, aby si vaše dieťa dôkladne umývalo ruky.
 • Umývajte postihnuté miesta vodou alebo hypermangánom šetrne, priložením mokrej gázy niekoľkokrát po sebe, potom ložiská suchou gázou osušte.
 • Umývajte týmto spôsobom ložiská niekoľkokrát denne.
 • Neprekrývajte ložiská náplasťou ani žiadnou inou prikrývkou, odkryté miesta sa hoja rýchlejšie.
 • Pri ošetrovaní rán používajte rukavice.
 • Nedávajte dieťa do kolektívu, kým nie je uzdravené, jednak kvôli šíreniu infekcie na iné deti ale aj kvôli predchádzaniu komplikácií.
 • Dbajte na to, aby vaše dieťa malo a používalo iba svoj uterák, mydlo, aby sa jeho hygienické potreby nemiešali s potrebami iných členov rodiny.

späť na začiatok


  Prevencia sladkých chrást

  • Vylúčte styk dieťaťa s takto chorou sobou.
  • Pri angíne alebo zápaloch hrdla dbajte na to, aby si dieťa nezanieslo infekciu na kožu.
  • V prípade poranenia kože aj bežného narušenia kožného krytu udržiavajte postihnuté miesto čisté, prekryté.
  • Dbajte na to, aby si dieťa umývalo ruky často a dobre.

  späť na začiatok