1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Šelest na srdci

 

Šelest na srdci (srdcový šelest) v detskom veku je veľmi častý jav. Väčšinou neznamená závažné ochorenie. Štatistika udáva že až 75%, niektoré angloamerické štatistiky udávajú, že až 90% sa jedna o šelesty bez závažnej príčiny.


Čo je to šelest

Srdcové ozvy je fonendoskopom počuť ako tlkot hodín. Ak zvuk pri srdcových ozvách nie je čistý, je počuť  určité šumenie, hovoríme o šeleste.

späť na začiatok


 

Ako pracuje srdce

 

Srdce človeka sa delí na pravá časť a ľavú časť.

Každá časť má predsieň a komoru.

 

Okysličená krv z pľúc prichádza do ľavej predsiene, odtiaľ do ľavej komory, ktorý ju vypudí do tela. Telo si odoberie kyslík a živiny a krv bez kyslíka sa vracia do pravej predsiene, odtiaľ do pravej komory, tá ju vypudí do pľúc. V pľúcach naberie kyslík a opäť sa vracia  do ľavej predsiene.

 

Srdce vypudí krv do tela 60-80krát za minútu, za 24 hodín je to 86 400 krát. Jedným sťahom vypudí do obehu asi 60 - 80 ml krvi. Pri námahe je to až 100-204 krát za minútu. Za jeden deň pretečie srdcom 10000 l krvi.

 

Krv normálne prechádza len medzi predsieňou a komoru. Medzi komorami nie je otvor ani u dieťaťa ani u plodu počas vnútromaternicového vývoja. Medzi predsieňami počas vnútromaternicového vývoja je prítomný otvor, ktorý umožňuje prúdenie krvi v srdci, pretože  srdce plodu pracuje inač ako po narodení. Po narodení je tento otvor je zbytočný, preto sa uzatvára.

Ak sa neuzatvorí úplne, môže byť príčinou šelestu.

späť na začiatok


Ako vzniká šelest

 

 • Šelest vzniká vírením a prúdením krvi v oddieloch srdca (komory a predsiene) a v cievach.
 • Šelest závisí od rýchlosti prúdenia krvi, od priemeru dutiny alebo cievy, od hustoty krvi.

späť na začiatok


Ako sa vyšetruje šelest

 • Šelest sa zistí fonendoskopom.
 • Šelest môže byť veľmi tichý, alebo hlučnejší. Závisí od skúsenosti lekára, aký hlučný šelest počuje. Šelest sa podľa hlasitosti označuje stupnicou.
 • Poznáme 6 stupňov hlasitosti.
 • Šelest 1. stupňa sa označuje 1/6, ten ja takmer nepočuteľný. V ambulancii pediatra sa najčastejšie stretávame so šelestom 2/6, čiže druhý stupeň hlasitosti.
 • Pre lekára je dôležité, kde šelest počuje, kde je maximálne počuť, kam sa šíri.  Na základe toho sa dá predpokladať v ktorom mieste srdca alebo ciev vzniká.
 • Počuteľnosť ovplyvňuje plač dieťaťa, poloha, krik, kvalita fonendoskopu, horúčka, nekľud, poruchy dýchania,  zadržanie dýchania alebo náhla dýchanie, kašeľ, chudokrvnosť.
 • Preto u malých detí je najlepšie vyšetriť šelest v spánku.

späť na začiatok


Ako rozdeľujeme šelesty

Šelesty rozdeľujeme na nevinné (funkčné) alebo patologické(chorobné).

 

Nevinné alebo funkčné šelesty nemajú podklad v chybe srdca.

Patologické šelesty väčšinou sprevádzajú vrodené alebo získané chyby a ochorenia srdca. Patologický šelest musí vyšetriť kardiológ, ktorý určí diagnózu a liečebný postup. Viac Časté vrodené srdcové chyby

späť na začiatok


 

Nevinné šelesty

 • Tento šelest je krátky, tichý, počuteľný na jednom mieste, nešíri sa, mení sa intenzita pri dýchaní, pri nádychu slabne až mizne, nie sú iné príznaky ochorenia, je pri tom dobrá športová výkonnosť a dobré  prospievanie.
 • Hlasitosť nevinného šelestu je od 1 do 3 zo 6 stupňovej škály, nemajú vír, to znamená, ak priložíme dlaň na miesto šelestu, necítime šteklenie.

Šelest by mal byť vyšetrený kardiológom. Ak sa nezistí vrodená chyby srdca, dieťa nemusí byť dispenzarizované a nepotrebuje ďalšie kontroly, má mať normálnu životosprávu a hodnotiť sa ako zdravé čo sa týka športu, očkovania, profesionálnej orientácie. Nevyžaduje špeciálnu diétu, nevyžaduje preventívne antibiotiká pred chirurgickým výkonom.

 

Čo ovplyvňuje počuteľnosť nevinného šelestu

 • Dýchanie. Pri funkčnom šieste pri nádychu hlasitosť sa znižuje.
 • Nevinný šelest ovplyvňuje aj fyzická alebo psychická záťaž (stres z vyšetrenia), horúčka.
 • V ležiacej polohe je ho lepšie počuť ako v stoji alebo v sede.

Každý šelest  v detskom veku by mal vyšetriť kardiológ.

späť na začiatok


Patologický šelest

 • V detskom veku je patologický šelest takmer vždy prejavom vrodenej srdcovej chyby, ak je počuteľný už v novorodeneckom veku.
 • Ak patologický šelest vzniká v neskoršom veku, je zvyčajne prejavom zápalového ochorenia srdcového svalu. Prejavom takého ochorenia nie je len samotný šelest ale aj iné zmeny -  náhla zmena inač zdravého dieťaťa, prekonané infekcia, neprospievanie, slabosť, dýchavičnosť, problémy s pohybom, únava bolesť na hrudníku, potenie. Viac Časté vrodené chyby srdca

späť na začiatok


Kedy myslíme na vrodený chybu srdca

 • ak je prítomné zrýchlené dýchanie
 • problémy s jedením, neprospievanie
 • premodrávanie(modré perí, sliznice úst)
 • zvýšené potenie

späť na začiatok


 

Šelest u novorodenca

 

Šelesty, ktoré sú počuteľné u novorodenca sú väčšinou z ešte neuzavretých otvorov, ktoré sú normálne prítomné a normálne fungujú počas vnútromaternicového vývoja. Po uzavretí týchto otvorov šelest mizne. U predčasne narodených detí môže uzatvorenie týchto otvorov trvať dlhšie.

Šelest u novorodenca po prepustení z pôrodnice

 • Tieto šelesty sú z ešte neuzavretých spojok, ktoré sú prítomné vo vnútromaternicovom živote.
 • Spojky by sa mali uzatvoriť do 4. - 6. týždňa života.
 • Ak šelest pretrváva, je potrebné kardiologické vyšetrenie.
 • Ak je prítomné zrýchlené dýchanie, únava, potenie, neprospievanie a je vylúčená infekcia, je potrebné urgentné kardiologické vyšetrenie.

späť na začiatok


Šelest u starších detí

 

Ak nie sú prítomné iné príznaky srdcového ochorenia, potom nie je potrebné robiť paniku, je vhodné objednať sa u kardiológa Ak sú prítomné iné príznaky, Váš pediater Vás pošle na kardiologické vyšetrenie okamžite.


Väčšinou šelesty u detí sú nezávažne. Ak sa nezistí vrodená srdcová chyba je na kardiológovi, či bude chcieť dieťa  opakovane vyšetriť alebo nie. Dnes mnohí kardiológovia sa prikláňajú k tomu, že ak srdce je bez vrodenej chyby, nie je potrebné takéto dieťa dispenzarizovať.

späť na začiatok


Záver

 

Sú aj také stavy, napr. vrodené zúženie aorty, ktoré sa v útlom veku môže prejavovať len ako šelest, ale ak sa nerieši, dochádza k preťaženiu srdca. Preto je potrebné kardiologicky vyšetriť každé dieťa so šelestom.

späť na začiatok