Liečba kašľa

Kašeľ je jedným z najčastejších dôvodov, pre ktorý rodič vyhľadá pediatra. Kašeľ je v podstate obranný reflex organizmu, cieľom ktorého je odstrániť cudzie teleso (hlien, predmet) z dýchacích ciest. Liečba kašľa je symptomatická, kašeľ sa lieči v súlade s liečbou základného ochorenia.


Typy kašľa

Podľamechanizmu účinku rozdeľujeme lieky proti kašľu na 3 skupiny:

  • antitusiká – na utlmenie suchého kašľa
  • expektorancia – na uľahčenie vykašliavania pri hlienovom, vlhkom kašli
  • kombinované lieky - majú obidva spomínané účinky

späť na začiatok


Liečba suchého  kašľa

Suchý kašeľ je sprievodným znakomzápalu dýchacích ciest v počiatočnom štádiu. Všeobecne sa udáva, že tento kašeľ nie je nutné liečiť, pretože spontánne prechádza do kašľa vlhkého, hlienového.

Avšak za situácie, že kašeľ je dráždivý, úporný, vyčerpáva dieťa, nedovolí mu spaťa lieky na vykašliavanie neúčinkujú, je možné podať lieky na utíšenie kašľa. Tieto lieky sa volajú antitusiká. (kašeľ v preklade je tussis).

Antitusiká

  • antitusiká kodeinového typu
  • antitusiká nekodeinového typu

Kodeinové antitusiká

Kodein  je medzistupňom metabolizmu morfinu. Pôsobí na centrum kašľa v mozgu, znižuje jeho citlivosť na potrebu kašľa. Má aj slabší účinok proti bolesti. Má však nežiaduce účinky, môže viesť  k útlmu dychového centra. Kodeinové antitusiká sú účinnejšie ako nekodeinové, ale môže sa na nich vyvinúť závislosť. Nesmú sa podávať deťom mladším ako 12 rokov a deťom so sťaženým vykašliavaním pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc. Do tejto skupiny liekov patrí : Kodein, Diolan a iné

Nekodeinové antitusiká

Nekodeinové antitusiká sa môžu používaťaj u malých detí. Prípravky, ktoré je dostať na našom trhu sú:Tussin ( možno ho podávať deťom už od 7kg), Ditustat, Robitussin ai.

späť na začiatok


Liečba vlhkého kašľa

Vlhký, hlienový kašeľ nasleduje po suchom kašli pri zápaloch dýchacích ciest. Deti lepšie tolerujú tento kašeľ ako suchý dráždivý. Podstatou liečby je zbaviť dieťa hlienov. Lieky, ktoré sa používajú na tento typ kašľa, sa volajú expekotrancia. Epektorancia môžu pôsobiť buď na kvalitu hlienov a to tak, že znižujú ich viskozitu ( sú to mukolytiká), alebo vplývajú na pohyb hlienov a tým zlepšujú očistu dýchacích ciest (sekretomotoriká). Obidvoje uľahčujú vykašliavanie.

Expektorancia

  • Prípravky s mukolytickým účinkom: Sú to prípravky obsahujúce ambroxol, bromhexin, acetylcystein, karbocystein.

    Prípravky so sekretomotorickým účinkom: obsahujú zväčša výťažky rastlín (menthae, piperitae etheroleum, anisi etheroleum, pini pumilionis). Nie všetky sú vhodné pre malé deti. Pozornosť je potrebné venovať aj možnej alergii. Z liekov uvádzame Sinupret, Mucoplan.

späť na začiatok 


Kombinované lieky proti kašľu

Existujú aj kombinované prípravky, ktoré majú jednak tlmiace účinky na kašeľ a jednak umožňujú vykašliavanie. Na našom trhu je k dispozícii Stoptusin a Pleumolysin. Pleumolysin je vhodný pre deti od 1 roku, Stoptusin pre deti od novorodeneckého obdobia.

Dôležité

K liečbe kašľa patrí aj dodržiavanie režimových opatrení.

  • Zriedenie hlienov a tým uľahčenie vykašliavania je potrebný dostatočný príjem tekutín.
  • Pri záchvatovitom kašli je potrebné obmedziť fyzickú námahu najmä behy. Pri behu dieťa dýcha ústami a tým sa do priedušiek dostáva chladný, znečistný vzduch, ktorý dráždi sliznicu dýchacích ciest. Ak vzduch pri nádychu prechádza nosom, je ohriaty a prefiltrovaný od väčších nečistôt.

späť na začiatok 


Rýchla orientácia pri kašli

1. Suchý kašeľ , pokašliavanie, s výtokom z nosa, hlavne v leže alebo v noci.

Pravdepodobnou príčinou sú stekajúce hlieny, ktoré dráždia dýchacie cesty. Potrebné je udržiavať nos priechodný. Ak je výtok riedky, priezračný stačia aj kvapky s obsahom morskej soli.

2. Suchý, dusivý kašeľ je príznakom začínajúceho  zápalu horných alebo aj dolných dýchacích ciest. Ak ja kašeľ veľmi dusivý a vyčerpáva dieťa, potom podame lieky na tlmenie kašľa - antitusiká. Ale akonáhle je len náznak vykašliavania, začneme podávať lieky na vykašliavanie. Ak kašeľ je suchý, ale dieťa ho dobre toleruje, podávame od začiatku lieky na vykašliavanie.

3. Vlhký, hlienový, produktívny kašeľ- tu vždy podávame lieky na vykašliavanie.

Pri vlhkom kašli nepodávame antihistaminiká, napr. Dithiaden, Fenistil, pretože zahusťujú hlieny a sťažujú vykašliavanie.

späť na začiatok