1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

MoyToy 960x70

Helicobacter pylori

Helikobakter (Helicobacter pylori) môže byť jednou z príčin bolestí brucha, nechutenstva, vracania, pocitu plnosti po jedle. Donedávna sa toto ochorenie spájalo s obdobím dospelosti. Vyšetreniami sa zisťuje prítomnosť tejto baktérie už v detskom, dokonca aj v batoleneckom veku.


Čo je to helikobakter

Je to baktéria, ktorá je prispôsobená dlhodobo žiť v kyslom prostredí žalúdka človeka a zvierat. Žije v povrchových vrstvách žalúdka (hlien, slizničné priehlbinky) a nie je známy mechanizmus, ktorým spôsobuje ochorenia žalúdka.

späť na začiatok


Výskyt infekcie helikobakterom

Infekcia sa vyskytuje  celosvetovo. Vyšší výskyt je v rozvojových krajinách. Vyspelé krajiny hlásia ubúdanie infekcií helikobakterom. U deti s tráviacimi ťažkosťami sa vyskytuje asi v 0,9%. K infekcii dochádza pravdepodobne už pred 5. rokom života, ale bol zistený už aj u novorodencov a dojčiat. Spontánne vymiznutie je vzácne.

späť na začiatok


Spôsob prenosu helikobaktera

Helikobakter sa prenáša sa úzkym kontaktom medzi zdravým a nosičom, spôsobom stolica- ústa, ústa - ústa. V rodinách je prenos častejší ako v kolektívnom zariadení. Vplyv dojčenia  a prenos zo zvierat nie je potvrdený.

späť na začiatok


Helikobakter  a jeho vplyv na organizmus

 • Kyslé prostredie v žalúdku je nepriaznivé pre väčšinu baktérií.
 • Helicobakter pylori je však   jedna z mála baktérií, ktorá potrebuje k životu práve kyslé prostredie.
 • Nachádza sa v povrchovej vrstve hlienu, prilnie k žalúdočným bunkám, spôsobí zníženú obranyschopnosť žalúdka. Nepreniká do hlbších žalúdočných štruktúr.


Výsledok prítomnosti Helicobaktera v žalúdku

 • Chronické celoživotné osídlenie.
 • Rozvoj tráviacich problémov.
 • Možnosť ďalšieho šírenia a udržiavania v populácii.
 • Vznik dvanástnikového vredu, žalúdočný vred je u deti extrémne vzácny. Doteraz bolo dokumentovaných niekoľko desiatok prípadov a iba jeden prípad u dieťaťa  do  10 rokov.
 • V dospelosti môže viesť k zmenám, ktoré sa pokladajú za predchodcu rakoviny žalúdka (prekanceróza).
 • Všetky dlhodobé následky infekcie H.pylori na ľudský organizmus získanej v detskom veku   nie sú ešte známe.

späť na začiatok


Prejavy ochorenia helikobakterom

 • Najčastejším príznakom je bolesť brucha v epigastriu  pod mečovitým výbežkom.
 • Diskomfort vo vzťahu k jedlu.
 • Prítomné je nechutenstvo, nutkanie na vracanie, pocit plnosti, zvracanie.
 • V pokročilejšom štádiu sa môže objaviť chudokrvnosť, krvácanie do tráviaceho traktu, prejavujúce sa buď krvavými zvratkami alebo tmavo sfarbenou, pri výraznejšom krvácaní až čiernou stolicou.


Ak sa dieťa na bolesti budí v noci, je dôvodné podozrenie a dvanástnikový vred.

V literatúre sa uvádza, ale zatiaľ bez presvedčivých dôkazov, spojitosť  s mnohými ochoreniami mimo tráviaceho  systému , napr. : cukrovka, kožné ochorenia, syndróm náhleho úmrtia dojčaťa, migréna, alergie, poruchy výživy, spomalený rast, opakované infekcie dýchacích ciest, hlavne zápaly stredného ucha a iné. Tieto údaje je zatiaľ potrebné považovať  len za domienky. Opakujúce sa bolesti brucha môžu byť známkou dvanástnikového vredu.


POZOR:

U 80-90% infikovaných pacientov nemá žiadne prejavy ochorenia. Ale aj u nich  postupne dochádza k zmenám na žalúdočnej sliznici v zmysle chronického zápalu žalúdka.

späť na začiatok


Vyšetrenia


Vyšetrovanie dieťaťa na  prítomnosť Helikobaktera by sa malo začať až po vylúčení všetkých iných príčin tráviacich ťažkosti.        
Cieľom vyšetrenia by malo byť zistenie príčiny problémov s cieľom liečiť, nie informácia pre rodičov či dieťa má alebo nemá infekciu Helikobakterom.

Poznáme dva spôsoby vyšetrenia:

Neinvazívne vyšetrenie:


 • Najčastejšie používaný je dôkaz protilátok v krvi a  dychový test. Metóda vyšetrenia protilátok  v sére je vhodná na zistenie prítomnosti infekcie ale menej vhodná na sledovanie účinku liečby.
 • Dychový test  vhodný na počiatočné stanovenie diagnózy a sledovanie účinnosti liečby. Je pomerne spoľahlivý, vyžaduje spoluprácu dieťaťa  a preto je vhodný u starších detí.
 • Na niektorých pracoviskách je možné urobiť aj vyšetrenie stolice na prítomnosť protilátok proti helicoabteru, tzv. urea test (HpSA). Je vhodný hlavne sa sledovanie účinnosti liečby.


Invazívne vyšetrenie. Je to vlastne endoskopické vyšetrenie (pomocou žalúdočnej sondy) s odobratím sliznice na kompletný rozbor. U deti je vždy snaha používať neinvazívne testy, ktoré majú dostatočnú výpovednú hodnotu.


Rozhodnutie o tom, aké vyšetrenie použiť, je treba nechať na lekára !!!

späť na začiatok


Liečba infekcie helikobakterom

 • U deti sa riadi  prísnymi normami.
 • Mala by byť započatá len po precíznej diagnostike a dôkaze infekcie.
 • Na základe európskych odporúčaní by sa mala liečba začať len u deti s bioptickým dôkazom infekcie, s nálezom chronického zápalu a klinickými príznakmi ochorenia.
 • Liečbu je potrebné zvážiť aj u detí, keď v rodine bol zaznamenaný výskyt rakoviny žalúdka.
 • Potrebu a spôsob liečby určí vždy odborný lekár – gastroenterológ !!!

späť na začiatok